Adresa Valentina Vodnika 19, Novi Sad
Telefon 021-66-22-520
/ 29. фебруара 2020.

3 puta veći pretovar u Luci Bar u odnosu na januar 2019

Jedna od najvećih crnogorskih kompanija “Luka Bar” AD započela je godinu ostvarivši tri puta veći pretovar u odnosu na uporedni period 2019.godine. Ukupni pretovar za januar iznosio je 227.615 tona, što predstavlja uvećanje od 2,7 puta u odnosu na uporedni period iz 2019. godine kada je iznosio 83.404 tona. Od ukupnog pretovara u svim manipulacijama za januar mesec 2020. godine brodske manipulacije su iznosile 133.286 tona, što je za 3,8 puta više u odnosu na prethodnu godinu kada su brodske manipulacije iznosile 35.162 tona.

Ovakav rezultat predstavlja odličnu polaznu osnovu za dalji razvoj barske kompanije, a na bazi ugovorenih poslova i stalnih komunikacija sa poslovnim partnerima očekuje se rastući trend poslovanja i u februaru i martu, što bi tekuću godinu moglo učiniti rekordnom.

luka bar akot

Kompanija posvećeno radi na diversifikaciji pretovara tereta, kao i na intenzivnoj komunikaciji usmerenoj ka privlačenju novih poslovnih partnera, ali i potencijalnih investicija, zasnovanih na različitim modelima ulaganja. Treba naglasiti da pojačana izvozna aktivnost njihovih komitenata, ostvarena delom i zbog kvalitetno pruženih lučkih usluga, predstavlja ekonomsko opravdanje za započeto ulaganje od 5 miliona eura u novu lučku opremu.

Osnovana 1906.godine, Luka već duže od jednog vijeka stiče neophodno poslovno iskustvo i gradi partnerske odnose sa svojim komitentima obezbjeđujući stalnu prisutnost na tržištu.

Izvor: www.lukabar.me

AKOT – ALL KIND OF TRANSPORT

Author:

Leave A Comment

-->