Adresa Valentina Vodnika 19, Novi Sad
Telefon 021-66-22-520

Pomorski transport – AKOT organizuje kontejnersko – brodski prevoz sa svih delova Sveta do glavnih luka lociranih širom zemalja regiona, kao i iz Srbije do svih tačaka u Svetu. Dugogodisnja saradanja sa pomorskim prevoznicima iz celog sveta omogucuce Vam da u datom momentu dobijete povoljne uslove za prevoz Vaše robe ovim vidom transporta. Prisutni smo u svim lukama u regionu: Rijeka, Ploče (Hrvatska), Kopar (Slovenija), Bar (Crna Gora), Solun i Pirej (Grčka),Constanca (Rumunija) kao i u Lukama Trst, Djenova, Roterdam, Antverpen, Hamburg….

Brodski Transport - pomorski transportUsluge pomorskog transporta:

 • FCL i LCL usluge
 • Prevoz vangabaritnih tereta
 • Od vrata do luke/od vrata do vrata
 • Uvoz i izvoz
 • Carinjenje

Prekookeanski FCL (pun kontejnerski utovar)

20 ‘i 40’ punih kontejnera (FCL)

Zahvaljujući našoj mreži kvalitetnih partnera koji sa kojima saradjujemo prilikom prevozapošiljki ka vašim destinacijama, garantujemo Vam konkurentne cene, kao i raspoloživi prostor i opremu. Nudimo i prilagođena rešenja za sve vrste robe.

 • Sveobuhvatne konkurentne tarife
 • Redovan, ekonomičan i efikasan transportni plan
 • Smanjivanje emisije ugljenika
 • Transport robe u kontejnerima sa kotrolisanom temperatutom
 • Upravljanje procedurama carinjenja za uvoz / izvoz
 • Online praćenje od utovara do konačne isporuke

 

LCL – zbirni kontejnerski transport

Zbirni kontejnerski transport (LCL) je pogodan za prevoz manje količine tereta na dužim relacijama kada roba ne zauzima čitav kontejner, već samo deo njegovog prostora. Ovakav način transporta robe pruža niske troškove kombinujući fleksibilnost drumskog transporta sa jeftinim prekookeanskim transportom.

Nudimo Vam kompletnu organizaciju efikasnog prevoza Vaše robe do određene destinacije, uključujući pružanje neophodne logističke podrške i pripreme dokumentacije i dozvola za međunarodni transport robe, kao i usluge carinskog posredovanja.

Uz organizovanje najekonomičnije rute transporta redovno Vas obaveštvamo o kretanju Vaše robe.

 

 SEA-AIR Transport

Ovo je poseban i ne toliko popularan vid transporta u Srniji, najčešće sa Dalekog Istoka ka Evropi. Zbog ustede u vremenu i novcu prilikom transporta od Dalekoistočnih Luka do, pre svega, gradova koji imaju Aerodrome, a udaljeni su od pomorskih Luka. Na taj način roba bude u Evropi za 14-16 dana od polaska, sto je mnogo kraće od uobičajenih LCL transporta, a jeftinije od avio prevoza. Naša partnerska mreža omogućuje nam izuzetno kvalitetnu ponudu ove vrste kombinovanog transporta.

 

Rečni Transport-  Dunavom

Reka Dunav je poznata kao međunarodni plovni put, Evrope i korišćenjem našeg rečnog transporta možemo pružiti efikasna rešenja za transport Vaše robe između Istočne i Zapadne Evrope. Rajna–Dunav koridor (Rhine-Danube Corridor)  jedan je od 9 evropskih koridora TEN-T mreže, a koji prolazi kroz Republiku Srbiju. Definisan je kao vodeni put Rajne, preko Majne i Dunava, koji uključuje centralne regione oko Strazbura i Frankfurta, preko južne Nemačke do Beča, Bratislave, Budimpešte, Beograda… i na kraju do Crnog mora, sa ključnim kracima od Minhena do Praga, Košica i ukrajinske granice

 Prevoz vangabaritnih tereta

Naša ponuda obuhvata prevoz vangabaritnih terete, kako pomorskim putem, tako i rečnim plovilima. Do sada smo vozili veće čamce i manje brodove iz SAD i Dubaia do Luka u Jadranskom moru, kompletna postrojenja iz Brazila i Čilea, kao i opremu iz Mongolije za Nigeriju i Angolu..

 

Prodaja praznih pomorskih kontejnera

 

Posebna ponuda nešeg preduzeća je prodaja praznih pomorskih kontejnera, bilo da želite da ih koristite kao magacinski proctor, ili da ih opet iskoristite za pomorski transport. Svi kontejneri su u odličnom stanju i poseduju CSC sertifikate za pomorski transport.

Ukoliko Vam kontejneri ne trebaju u Srbiji, već želite da ih nabavite radi prevoza ka Srbiji, na ša ponuda obuhvata mogućnost da se kontejner dostavi na bilo koje mesto na Svetu.

Pogledajte još