Adresa Valentina Vodnika 19, Novi Sad
Telefon 021-66-22-520

Transport opasnih materija

Transport opasnih materija – ADR za drumski saobraćaj (European Agreement on the International Road Transport of Hazardous Goods- Evropski ugovor o međunarodnom drumskom prevozu Opasnih materija)

Sva roba koja može ugroziti život i zdravlje ljudi ili ugroziti životnu sredinu u toku transporta ubrajamo u opasne materije (ADR).

Opasne materije su one koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, izazvati kontaminaciju životne sredine ili naneti materijalnu štetu, koje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okolinu, koje su kao takve definisane zakonima, drugim propisima i međunarodnim ugovorima , koje na osnovu njihove prirode ili svojstava i stanja, a u vezi sa prevozom mogu biti opasne za bezbednost ili koje imaju dokazano toksične, nagrizajuće, nadražujuće, zapaljive, eksplozivne ili radioaktivne posledice. Opasnim materijama smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne materije i otpadi ako imaju svojstva opasnih materija.

Postoji (9-devet)  klasa ADR..

 

Klasifikacija opasnih materija:

 

 • Klase 1a – Eksplozivne materije;
 • Klase 1b – Predmeti punjeni eksplozivnim materijama;
 • Klase 1c – Sredstva za paljenje, vatrometni predmeti i drugi predmeti;
 • Klase 2 – Zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tečnost i gasovi rastvoreni pod pritiskom;
 • Klase 3 – Zapaljive tečnosti;
 • Klase 4.1 – Zapaljive čvrste materije;
 • Klase 4.2 – Materije sklone samopaljenju;
 • Klase 4.3 – Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove;
 • Klase 5.1 – Oksidirajuće materije;
 • Klase 5.2 – Organski peroksidi;
 • Klase 6.1 – Otrovi;
 • Klase 6.2 – Gadne i zarazne materije;
 • Klase 7 – Radioaktivne materije;
 • Klase 8 – Korozivne (nagrizajuće) materije;
 • Klase 9 – Ostale opasne materije.

Prevozna sredstva koja vrše prevoz opasnih materija moraju da budu tehnički ispravna, konstruisana, izrađena, opremljena i obeležena u skladu sa propisanim standardima. Opasne materije mogu samo da prevoze i sa njima rukuju lica koja su za to stručno osposobljena.

Transport opasnih materija i opasne robe

Pogledajte još