Adresa Valentina Vodnika 19, Novi Sad
Telefon 021-66-22-520

Železnički transport

Železnički transport ka svim pravcima u Evropi odvija se maršutnim vozovima, grupama vagona i pojedinačnim vagonima. AKOT organizuje prevoz svim tipovima vagona za pune i zbirne utovare, za sve vrste roba, uključujući i vangabaritne i opasne (ADR) robe. U zavisnosti od potreba klijenta, železnički transport robe organizujemo kao direktan ili kombinovani transport (u kombinaciji sa drumskim, avio i vodnim transportom).

Prevoz robe železnicom jedan je od najekonomičnijih vidova transporta. Upravo da bismo svojim klijentima obezbedili pogodnosti koje obezbeđuje železnički transport, uspostavili smo čvrstu saradnju sa vodećim svetskim operaterima i železničkim upravama. Ukoliko mesto preuzimanja ili dostave robe nije grad u kome se nalazi železnički terminal, pružamo mogućnost multimedijalnog prevoza (utovar/istovar na dogovorenoj adresi, prevoz robe do/sa železničke stanice i predaju Vašeg tereta.

zeleznicki transport

Pogledajte još