Adresa Papa Pavla 7, Novi Sad
Telefon 021-66-22-520
/ 5. јануара 2021.

Upotreba polovnih pomorskih kontejnera kao pomoćnih i stambenih objekata

Sve više naših komintenata zahteva polovne pomorske kontejnere, različitih veličina, da bi ih postavio na svoja imanja. Namere za upotrebu polovnih pomorskih kontejnera su vrlo raličite, od običnih priručnim magacina, preko dobro osmišljenih prostora za čuvanje alata i sitnih poljoprivrednih mašina, do izuzetno ukusno osmišljenih i kvalitetno urednjenih polovnih...

/ 25. августа 2020.

Incoterms ili paritet isporuke šta je paritet isporuke

Incoterms (engl. International Commercial Terms) ili pariteti predstavljaju uslove međunarodne trgovine koji se najčešće koriste u svakodnevnoj praksi. Pravila je objavila Međunarodna trgovinska komora (ICC, engl. International Chamber of Comerce) još 1936. godine pod nazivom “INCOTERMS 1936”.  Pariteti isporuke skraćenice koje možete videti na našem sajtu prilikom popunjavanja zahetva...

/ 5. јуна 2020.

Agencija za upravljanje lukama (AUL) postala članica EFIP-a

Agencija za upravljanje lukama (AUL) postala je prvi srpski punopravan član Evropske federacije rečnih luka (EFIP). Prijem u članstvo potvrđen je na zasedanju Generalne skupštine federacije održanom 03. Juna 2020. godine, na kojoj je između ostalog predstavljen rad Agencije. Кroz rad u EFIP-u Agencija će imati mogućnost da sa...

-->