Adresa Valentina Vodnika 19, Novi Sad
Telefon 021-66-22-520

Avio transport je jedan od najbržih vidova prevoza  robe. Ukoliko želite da vaša roba stigne na brz i efikasan način do određene destinacije, onda je avio saobraćaj svakako vaš najbolji izbor. AKOT Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, pouzdano i sigurno. Da li je u pitanju charter pošiljka ili pošiljka na redovnoj liniji, mi imamo pravu ponudu za Vas. Naš tim prati pošiljku 24/7 i pružiće Vam povratne informacije o pristizanju, kao i o trenutnom statusu pošiljke. Bilo da je teret paletizovan ili koletarni, trudimo se da smanjimo broj manipulacija kako bi Vaša roba stigla na krajnju destinaciju u neoštećenom stanju.avion transport

Za svaku pošiljku, bilo da su tereti sa posebnim režimom ili komercijalna roba, nudimo osiguranje ALL RISK. Avio transport robe vršimo ka svim destinacijama, ali i sa svih destinacija, uz preuzimanje i dostavu u najkraćem mogućem roku. Naše usluge se mogu organizovati kao direktan transport, ali i kao kombinovan.

Kada je u pitanju vrsta robe u avio trasportu Akot vam može ponuditi sledeće usluge:

1. Transport robe opšteg tipa (GCR)

Pod transportom robe opšeg tipa, podrazumevaju se robe koje ne zahtevaju nikakve posebne uslove transporta. Prilikom avio transporta ovih roba primenjuju se uobičajene procedure rezervacije prostora, izrade AWB-a (Avio Tovarnog Lista), manipulacija prilikom utovara/istovara u letelice, kao i prilikom smestaja u magacine na mestu polaska, kao i na mestu opredeljenja.

2. Transport lako kvarljive robe

Prilikom transporta lako kvarljivih roba, neophodna je bliska saradnja sa pošiljaocem, ali i primaocem, kako bi se obezbedile sve neophodne dozvole, kako pri izvozu, tako i prilikom uvoza robe na odredištu. Naš stručni tim pomaže komintentima :

a) Prilikom izvoza lako kvarljive robe
– U pripremi neophone dokumentacije
– Vrsi pravovremeno rezervisanje prostora za prevozi i obavestava primaoca o vremenu pristizanja, kako bi roba na vreme bila preuzeta
– Obezbedjuje pravovremeno obaveštavanje Inspekcijskih službi na polaznom aerodromu, kako bi se sprovela priprema za otpremu robe
– Obezbedjuje uslove čuvanja na prihvatnom, tranzitnim aerodoromina, kao i na aerodromu odredišta.
– Prati status robe prihvaćene na prevoz i obaveštava komintenta

b) Prilikom uvoza lako kvarljive robe
– U pripremi neophodne dokumentacije
– Obaveštava aerodoromske službe o eventualnim posebnim merama koje treba preduzeti prilikom prispeća robe
– Prati status pošiljke i obaveštava komintenta

Da napomenemo samo neke pošiljke koje se smatraju lako kvarljivim :
– Sveže voće i povrće
– Rezano cveće
– Sveže meso….

3. Transport opasnih materija

Transport opasnih materija regulisan je posebnim regulativama Medjunarodnog Udruženja Avio Prevozilaca (IATA). Prevozom ovih roba bave se, isključivo, za to obučeni službenici, koji svoje znanje i potvrdu o obuci, moraju da obnavljaju na svakih 6 meseci. Ukoliko imate potrebe za avio transportom opasnih robe, naš tim će sa puno znanja i posvećenosti, učiniti sve, od obezbedjenja IATA sertifikovanih pakovanja, do pripreme neophodne dokumentacije za otpremu robe.

4. Transport lomljive robe

Umetničke slike, umetnički predmeti, ali i svi drugi predmeti osetljivi prilikom manipulacije i transporta, naša su specijalnost. Pored ponude pakovanja i maksimalne zaštite, obeležavamo vašu robu svim potrebnim nalepnicama, kako bi roba “upozoravala” sve koji njome manipulišu, na posebnu pažnju.

5. Transport živih životinja

Ukoliko zelite da transportujute svog kućnog ljubimca, javite nam se i pomoći ćemo vam da to obavite uz najmanji stres i za Vas i za Vašeg ljubimca. IATA je odredila cene avio-transporta živih životinja, pa se prilikom otpreme ne mogu postizati bolje cene, ali najbolji servis, koji mi pružamo, svakako može.

6. Transport vangabaritnih pošiljki

Pod vangabaritnim pošiljkama, u avionskom transportu, podrazumevaju se pošiljke koje ne mogu da se utovare u avione koji saobraćaju na redovnim letovima. Mi vam omogućujemo da takve pošiljke prevezete posebno organizovanim letovima, ili letovima koji prevoze samo robu.

7. Transport pošiljki sa kritičnim vremenom isporuke

Ranije su to bile dnevne novine, a danas delovi opreme koja se pokvarila i obustavila proizvodnju, delovi poljoprivrednih mašina koje stoje pokvarene na njivama, delovi za proizvodnju u auto Industriji… Pored uobičajenih vrsta ekspres pošiljki koji nude sve avio kompanije, mi vam nudimo i “speed bird” servis. U saradnji sa više od 700 partnera
Širom sveta, nudimo vam da putnik doputuje/otputuje sa vašom robom I najhitnije je dostavi.
8. Transport vrednosnih pošiljki

Zlato, novac, vrednosna dokumenta, predmeti velike vrednosti, smatraju se vrednosnim pošiljkama. Naše kolege obučene za transport ovih pošiljki, podeliće svoje veliko iskustvo sa vama I odgovoriti na svaki vaš zahtev.

9. Transport ličnih stvari

Nudimo vam kompletnu uslugu prevoza ličnih stvari, od trenutka pakovanja do dopreme na Vašu adresu. Učinićemo sve da dobijete najbolju moguću cenu avio transporta, ali najbezbedniji prevoz-

10. Transport diplomatskih pošiljki

Diplomatska pošta, predmeti koje šalju Diplomatska predstavništva, a koji zahtevaju poseban tretman, omogućuju nam da dokažemo svoju profesionalnost i posvećenost poslu koji obavljamo.

11. Transport pošiljki koje zahtevaju temperaturni režim

Pored svežih prehrambenih proizvoda, vrlo često otpremamo i pošiljke kojima je neophodan odredjeni temperaturni režim.
Nudimo Vam i prevoz pošiljki koje zahtevaju transport u smrznutom stanju. Obezbedjujemo Vam pakovanje u specijalnim kutijama, kao I suvi led, ili gel, kojim se obezbedjuje održavanje temperature koju Vaš proizvod zahteva.

12. Transport bioloških i medicinskih uzoraka

Ove pošiljke su i vremenski osetljive i temperaturno zahtevne, a vrlo često spadaju i u opasne robe, zbog svojih, mogućih, infektivnih svojstava. Mi Vam nudimo potpunu sigurnost, najkraće vreme, kao i sve neophodne radnje da bi se transport obavio.

Pogledajte još