Adresa Papa Pavla 7, Novi Sad
Telefon 021-66-22-520

Skladištenje robe -Novi Sad

Skladište je prostor za uskladištenje robe u rasutom stanju ili u ambalaži s namerom da posle određenog vremena roba bude uključena u dalji transport, proizvodnju, distribuciju ili potrošnju.

Skladište može biti ograđeni ili neograđeni, pokriveni ili nepokriveni prostor koji se koristi za čuvanje sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda. U njemu se roba preuzima i otprema, te čuva od raznih fizičkih, hemijskih i atmosferskih uticaja. Skladišta su važan zahtev za nesmetani i racionalni kombinirani transport svih vrsta robe.

Skladištenje robe je vrlo odgovoran zadatak jer nepravilnim skladištenjem se upropaštava roba. Za vreme uskladištenja može doći do različitih gubitaka. Uzroci gubitaka mogu biti u prirodi robe, zahtevima uskladištenja, nesavesnom ili neispravnom manipuliranju robom i sl. Ako se roba pravilno uskladišti, čuva se od nepovoljnih uticaja, gubitaka i kvarenja.

Magacin AkotLogistika skladišta ima zadatak da dizajnira i optimizira sisteme za sve vrste skladištenja, komisioniranja, kao i transportovanja roba od ulaska robe u skladište preko svih reprodukcija, odnosno zadržavanja do izlaska robe iz skladišta.

Skladište je logistički prostor u kome roba ima stacionarno stanje, jer ne učestvuje direktno u procesu proizvodnje ili pružanja usluga. Stacionarno stanje označava robu na raspolaganju, koja se tek kasnije uključuje u proces proizvodnje novih vrsta roba ili u pružanje usluga korisnicima koji imaju potrebu za robom.

Skladištenje stvari i robe vrši se bezbedno i lako, a mi obezbeđujemo prostorije koje su dobro zaštićene, prostrane i pogodne kako za sitne stvari, tako i za one većih obima.

Usluge koje pružamo su visokog kvaliteta i standarda, a poštujemo svaki vremenski rok i želje naših klijenata. Pravilno skladištenje robe  je jedan od naših prioriteta. Imajte na umu da smo korektni sa cenama i da definitivno pružamo najkvalitetnije usluge.

 

 

Akot skladištenje

Pogledajte još