Adresa Valentina Vodnika 19, Novi Sad
Telefon 021-66-22-520

Zbirni transport robe predstavlja najzastupljeniji vid transporta i našim korisnicima najisplativiji vid međunarodnog transporta. Posmatrano iz finansijskog ugla,bilo da se radi o zbirnim kontejnerskim pošiljkama (LCL-Less than Container Load) ili o zbirnim kamionskim pošiljkama (LTL-Less than Truckload) , zbirni prevoz robe je pogodan zbog velike uštede prilikom transporta.

ZBIRNI TRANSPORT

Zbirni transport drumskim putem je organizovani prevoz izmedju dve tačke. Prve, polazna tačka, je mesto na kome sakuplja roba u okviru jedne države, ili iz nekoliko zemalja, a sa koje polazi jedan kamion, sa svom robom. Roba se uredno obeležava podacima o pošiljaocu, primaocu, broju koleta i težini, a pored spiska (Bordero), robu prate komercijalne fakture, paking liste i ostala neophodna prateća dokukmentacija, ukoliko je ima. Pre polaska kamiona sa robom, vrši se izvozno carinjenje.

Zbirni transport robeDruga, prijemna tačka, je mesto na kome se sva roba iz jednog kamiona prijavljuje nadležnoj Carinskoj Ispostavi, smešta u Carinsko Skladište, a potom se dokumentacija predaje primaocima i njihovim zastupnicima, radi carinjenja.

AKOT – All kind of transport vam nudi zbirni transport robe iz svih zemalja Evrope,. kao i ka svim zemljama Evrope. U zavisnosti od pariteta kupoprodaje robe, vašu pošiljku ćemo preuzeti od pošiljaoca, predati primaocu, ili samo prevesti. Nudimo vam potpunu sigurnost i omogućavamo Vam da samo kupite, ili prodate robu, a da sve ostalo prepustite nama. Uvek vam nudimo i osiguranje robe u transportu, kao i All Risk osiguranje.

Imamo redovne polaske ka/iz BiH 4 puta sedmično, Severnu Makedoniju 2 puta sedmično, Crnu goru 3 puta sedmično, Italiju 3 puta sedmično, Rumuniju 2 puta sedmično, Nemačku 2 puta sedmično, Francusku 2 puta sedmično….

Zbirni, pomorski transport (LCL), često predstavlja nerešiv problem. Mi Vam nudimo prevoz opasne robe u zbirnom pomorskom transport sa svih destinacija u svetu, kao i ka svim destinacijama,  sa redovnim sedmodevnim polascina iz Srbije, kao i ka Srbiji. Očekujemo Vase zahteve. Sa nama ne postoje nerešivi problem u transportu.

Pogledajte još