Adresa Valentina Vodnika 19, Novi Sad
Telefon 021-66-22-520

Drumski Transport  – Medjunardoni – Unutrašnji

 

Drumski Transport  – Medjunardoni – UnutrašnjiDrumski transport predstavlja vid transporta kao najmasovniji oblik transporta za prevoz putnika i tereta, na kratka i srednja rastojanja.  AKOT nudi drumske transportne usluge u svim režimima i organizaciju prevoza svih vrsta roba, ličnih, selidbenih stvari i predmeta domaćinstva, vozila, građevinskih mašina, sajamske robe, čamaca, motorcikala, pošiljki pod temperaturnim režimima, opasnih materija i gabaritnih tereta i jos mnogo toga, za  kompanije, privatna lica, auto kuće, korporacije, Ambasade, poljoprivredna gazdinstva, povratnike iz inostranstva, strana predstavnistva…

Kad je u pitanju podela drumskog transporta AKOT može da ponudi 2 osnovne opcije:

  • Unutrašnji Drumski Transport ( Na području teritotrije Srbije)
  • Međunarodni Drumski Transport ( Pokrivamo teritoriju Evrope i Azije)

Imajući u vidu činjenicu da je vreme odziva u domaćem transportu izuzetno važan faktor, sva vozila su pažljivo alocirana na teritoriji Srbije tako da formiraju mrežu koja je spremna da, u najkraćem roku, izađe u susret potrebama klijenata.  U međunarodnom transport  AKOT ima široko razgranatu mrežu i dugoročna partnerstva sa prevoznicima, kao i sa velikim i malim logističarskim kućama u svim zemljama. Sa našim partnerima AKOT vam omogućava visok kvalitet i pouzdanost usluge međunarodnog drumskog transporta.

Kada je u pitanju vrsta i količina robe koja vam je potrebna da prevezete AKOT može da Vam ponudi sledeće usluge:

Kompletni utovari robe – puni utovari

Kompletni utovari robe ili puni utovari – FTL (“Full Truck Load“) su opcija drumskog transporta pri kom se kamion puni samo Vašom robom. Kompletni utovari se koriste prilikom slanja većih pošiljki i kada Vam je presudna visoka efikasnost, odnosno kraće vreme transporta. Puni utovari podrazumevaju preuzimanje Vaše robe sa jednog utovarnog mesta i njen transport do krajnjeg odredišta bez pretovara ili sa minimalno mogućim brojem pretovara. Po završenom utovaru vozila, preuzimanja dokumentacije (CMR, faktura, prateća dokumentacija) i sprovođenja izvoznih carinskih procedura, vozilo se upućuje direktno ka graničnom prelazu ulaska u carinsku teritoriju zemlje uvoza. Na ovaj način značajno se štedi vreme jer nema potrebe za čekanjem robe drugih pošiljalaca, niti se čeka na pretovar robe. Puni utovari su najbrža opcija drumskog transporta robe.

Posebno ističemo mogućnost punih utovara malih vozila (kamioni i kombi vozila), koja ne zahtevaju pribavljanje putnih dozvola kroz većinu zemalja (u Evropi su izuzeti Italija i Truska) a koja mogu da dovezu robu za 24 – 48 sati robu sa svake tacke u Evropi, ili je dostave do primalaca u evropskim zemljama. Vrlo često, taka vozila zamenjuju, na evropskim destinacijama avio saobracaj, jer se za kolčine 1000kg do 3000 kg, drumski transport po Evropi pokazao i efikasnijim i jeftinijim.

AKOT redovno vrši transporte punih utovara kamiona širom Evrope kako kod uvoza robe u Srbiju, tako i kod izvoza.

Dotovari robe – parcijalni utovar robe

Druga opcija za transport robe kamionom su dotovari robe ili parcijalni utovari robe –PTL (“Partial Truck Load”). Ova opcija podrazumeva slanje Vaše robe u delu tovarnog prostora zajedno sa robom drugih pošiljalaca. Nije neophodno da popunite ceo tovarni prostor već šaljete delimični teret, a kamion se kasnije dotovara robom drugih pošiljalaca.

Ovim načinom organizacije drumskog transporta omogućava se velika optimizacija troškova. Troškovi transporta se dele između svih korisnika, a zaračunavaju se svakom pojedinačnom korisniku na osnovu njegovog zauzeća tovarnog prostora i mesta utovara/istovara. Kao i kod kompletnog utovara i kod dotovara isti kamion isporučuje Vašu pošiljku do krajnjeg odredišta, bez pretovara ili sa minimalno mogućim brojem pretovara. Ovakvim načinom transporta uz smanjenu manipulaciju Vaša roba je značajno sigurnija.

Opcija dotovara je sporija od punog utovara jer se kamion u toku transporta zaustavlja u više tačaka duž rute zbog utovara i istovara robe.

Zbirni transport robe kamionom

Zbirni transport robe kamionom je opcija drumskog transporta optimizovana za kompanije koje nemaju mogućnosti ili potrebe za angažovanje kompletnih utovara, a bitna stavka im je ušteda u pogledu troškova transporta. Kod ovog načina organizacije transporta tovarni prostor kamiona se stavlja na raspolaganje većem broju korisnika, a oni dele troškove transporta na osnovu iskorišćenog tovarnog prostora ili težine prevezenog tereta.

Kod zbirnog transporta niste uslovljeni veličinom pošiljke niti imate obavezu plaćanja celog kamiona već samo dela koji Vaša pošiljka zauzima. Ukoliko imate neku manju pošiljku za slanje zbirni utovari su pravo rešenje za Vas bez obzira na količinu i dimenzije pošiljki. Ne morate više gomilati robu, stvarati zalihe i plaćati skladišne prostore, naručite robe tačno onoliko koliko Vam je potrebno.

Linije zbirnog transporta robe kamionom su organizovane po principu čvorišta u većim gradovima. Vaša roba se preuzima i transportuje do polaznog skladišta – terminala gde se zbiraju sve pošiljke. U polaznom skladištu sve pošiljke se utovaruju u kamion čiji tovarni prostor dele, a zatim se transportuju do istog odredišnog skladišta – terminala. U odredišnom skladištu sve pošiljke se istovaruju, carine  i isporučuju primaocu.

Pozovite nas ukoiko ste zainteresovani za ovaj vid prevoza, da vam ponudimo najbržu opciju uz najbolju cenu.

Razlike između dotovara i zbirnog transporta

Iako su na prvi pogled isti postoji razlika između dotovara i zbirnog transporta:

  • kod dotovara Vaša roba se od preuzimanja do isporuke nalazi u istom vozilu dok se kod zbirnog transporta najmanje jednom pretovara;
  • pošiljke kod zbirnog transporta su najčešće manje nego kod dotovara;
  • linije zbirnog transporta saobraćaju određenim danima dok se dotovar može organizovati i u drugim terminima.

Pogledajte još

Zahtev Za Uslugom

Mi smo uvek tu za sva Vaša pitanja i nedoumice. Ukoliko imate neki specijalni zahtev za našu kompaniju, potrudićemo se da Vam izađemo u susret kako bismo zajedno našli idealno rešenje.