Adresa Valentina Vodnika 19, Novi Sad
Telefon 021-66-22-520

Špediterske usluge

Špedicija je delatnost koja se bavi otpremanjem i dopremanjem dobara komitenta – nalogodavca. Reč špedicija potiče od latinske reči „expedire“ što u bukvalnom prevodu znači odrešiti, urediti, dok se u praktičnoj primeni prevodi kao otpremiti ili poslati.

Špedicija je logistička delatnost u sferi planiranja, oblikovanja, organizacije i realizacije robnih tokova i logističkih lanaca.

Osnovni zadatak špeditera je da po nalogu svog komitenta – nalogodavca preuzme na sebe brigu oko otpreme i dopreme stvari i da pri tome obavi sve poslove uz naplatu odgovarajuće naknade. Jedan od važnih poslova špeditera je i ispostavljanje, pribavljanje i izdavanje dokumenata koje prate tok robe.

 

Špediterske usluge podrazumevaju organizaciju otpreme, dopreme i transporta robe klijenta, uz angažovanje adekvatnog prevoznika.

Za međunarodne robne i transportne tokove redovno su vezane sledeće grupe dokumenata: komercijalno-trgovačka, transporta, špediterska, dokumenta osiguranja, carinska, inspekcijska i bankarska.

 

Usluge u području carinskog posredovanja:

  • carinsko savetovanje,
  • sklapanje ugovora o skladištenju robe,
  • prikupljanje dokumentacije za transport robe,
  • carinsko posredovanje u načinu izvedbi carinskih postupaka (uvoz, izvoz, tranzit: T1, T2, T2L, TIR),
  • posredovanje kod državnih i inspekcijskih organa,
  • kontrola ispravnosti dokumenata,
  • prisustvovanje pri carinskim pregledima,
  • zastupanje u carinskim postupcima,
  • obračuna vozarine, carine i drugih troškova i još mnogo toga

Špediterske usluge

Naša posvećenost klijentu sastoji se od kvalitetnih i profesionalnih usluga koje pružamo sa  sigurnošću i uvek na vreme. U cilju što kvalitetnijeg poslovanja redovno pratimo sve propise direktno i indirektno vezane za obavljanje špediterskih poslova. Za sve Vaše upite, obratite nam se da pronađemo adekvatno rešenje.

Pogledajte još