Adresa Papa Pavla 7, Novi Sad
Telefon 021-66-22-520
/ 19. децембра 2021.

Selidba biljaka u inostranstvo

Ponekad čak cveće i drveće treba da krene na put. Selidba biljaka u inostranstvo iziskuje posebnu negu, pažljivo pakovanje, utovar i istovar, naročito zbog njihove osetljivosti na promenu lokacije. Kada se radi selidba biljaka u inostranstvo potrebno je ispoštovati i zakonske propise i norme. Za transport biljaka u inostranstvo neophodna...

-->