Adresa Valentina Vodnika 19, Novi Sad
Telefon 021-66-22-520
/ 19. децембра 2021.

Selidba biljaka u inostranstvo

Ponekad čak cveće i drveće treba da krene na put. Selidba biljaka u inostranstvo iziskuje posebnu negu, pažljivo pakovanje, utovar i istovar, naročito zbog njihove osetljivosti na promenu lokacije. Kada se radi selidba biljaka u inostranstvo potrebno je ispoštovati i zakonske propise i norme.

Za transport biljaka u inostranstvo neophodna je fitosanitarna dozvola, jer prema pravilnicima o međunarodnom transportu izvoz, uvoz i provoz bilja, biljnih proizvoda i sredstava za zaštitu i ishranu bilja može se vršiti samo preko određenih graničnih prelaza.

Selidba biljakaU Srbiji se kontrolom međunarodnog transporta biljaka bavi Odeljenje granične fitosanitarne inspekcije Minstarstva poljoprivrede. Ministarstvo između ostalog kontoliše zdravlje bilja, prisustvo štetnih organizama, izdavanje fitosertifikata i određuje fitosanitarne mere. Ukoliko biljke nisu spakovane tako da se sprečava širenje štetnih organizama, ako se kombinuju sa drugim pošiljkama ili prepakuju na teritoriji Srbije, obavezan je pregled fitosanitarnog inspektora.

Da li mogu prilikom selidbe biljka  sa sobom da prenesem preko bilo kog graničnog prelaza?

To zavisi prvenstveno od količine koju nosite sa sobom. Ukoliko se radi o manjim količinama biljaka za koje nije potreban fitosanitarni pregled onda možete preći preko bilo kog graničnog prelaza. Međutim ako se radi o većim količinama, onda biste morali da se prijavite na granične prelaze na kojima je prisutna fitosanitarna inspekcija (pogledajte link):

Selidba biljaka – Koliko biljaka mogu bez fitosanitarnog pregleda da unesem u Republiku Srbiju?

Bez fitosanitarnog pregleda možete uneti manju količinu bilja. Ona podrazumeva do pet kilograma plodova svežeg voća i povrća (isključujući krtole krompira), jedan buket ili venac od rezanog cveća i delova bilja, do 100 g ili do pet pakovanja semena cveća i povrća u originalnom pakovanju, do tri kilograma lukovica i gomolja ukrasnog bilja, do tri sobne biljke i lončanice (isključujući bonsai) i do deset balkonskih biljaka i neodrvenjenih ukrasnih grmova.

Koji uslovi treba da se ispune kako bih mogao da unesem biljke bez fitosanitarnog pregleda?

Prvi uslov koji biljke treba da ispune je da su poreklom iz evropskih zemalja. Zatim da se koriste u neindustrijske i nekomercijalne svrhe ili za konzumaciju tokom putovanja. Biljke treba takođe da ispune uslove  da nema opasnosti od širenja štetnih organizama.

Selidba biljaka  – koje su zaštićene ?

U slučaju da sa sobom nosite zaštićenu biljku, moraćete da pribavite dozvolu od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Author:

Leave A Comment

-->