Adresa Papa Pavla 7, Novi Sad
Telefon 021-66-22-520
/ 9. марта 2021.

Nestanak praznih kontejnera koji uzrokuje poskupljenja

Nestanak praznih kontejnera se naglo povećao poslednjih meseci. Troškovi prevoza tereta iz Kine u Evropu naglo su porasli u poslednja dva meseca zbog značajnog nedostatka praznih kontejnera usred pandemije. Duga čekanja u luci primorala su lučke kompanije da dodatno naplaćuju prevoz kontejnera, što je takođe doprinelo povećanju stope. Zašto...

/ 7. септембра 2020.

Vazdušni transport opšteg tereta, specijalnog tereta i bioloških supstanci

Vazdušni transport u Evropi se može svrstati u generalni i specijalni tereti, koji se šalju u skladu sa IATA propisima o živim životinjama i IATA propisima o opasnoj robi. Vazdušni transport generalnog (opšteg) tereta Ova kategorija uključuje elektroniku, hardver i mašine, potrošačku i maloprodajnu robu i tekstil. Generalno, svi...

/ 25. августа 2020.

Incoterms ili paritet isporuke šta je paritet isporuke

Incoterms (engl. International Commercial Terms) ili pariteti predstavljaju uslove međunarodne trgovine koji se najčešće koriste u svakodnevnoj praksi. Pravila je objavila Međunarodna trgovinska komora (ICC, engl. International Chamber of Comerce) još 1936. godine pod nazivom “INCOTERMS 1936”.  Pariteti isporuke skraćenice koje možete videti na našem sajtu prilikom popunjavanja zahetva...

/ 5. јуна 2020.

Agencija za upravljanje lukama (AUL) postala članica EFIP-a

Agencija za upravljanje lukama (AUL) postala je prvi srpski punopravan član Evropske federacije rečnih luka (EFIP). Prijem u članstvo potvrđen je na zasedanju Generalne skupštine federacije održanom 03. Juna 2020. godine, na kojoj je između ostalog predstavljen rad Agencije. Кroz rad u EFIP-u Agencija će imati mogućnost da sa...

-->