Adresa Valentina Vodnika 19, Novi Sad
Telefon 021-66-22-520
/ 7. септембра 2020.

Vazdušni transport opšteg tereta, specijalnog tereta i bioloških supstanci

Vazdušni transport u Evropi se može svrstati u generalni i specijalni tereti, koji se šalju u skladu sa IATA propisima o živim životinjama i IATA propisima o opasnoj robi.

Vazdušni transport generalnog (opšteg) tereta

Ova kategorija uključuje elektroniku, hardver i mašine, potrošačku i maloprodajnu robu i tekstil. Generalno, svi predmeti koji nisu tečni spadaju u ovu kategoriju. Ova robe ne zahteva nikakve posebne uslove transporta. Prilikom avio transporta ove vrste robe primenjuju se uobičajene procedure rezervacije prostora, izrade AWB-a (Avio Tovarnog Lista), manipulacija prilikom utovara/istovara u letelice, kao i prilikom smestaja u magacine na mestu polaska.

Vazdušni transport specijalnog teret

U Vazdušni transport uključene su brojne podklase, među kojima su krhki predmeti velike vrednosti, vangrabaritni tereti i tereti velike težine, te opasna roba i opasni materijali. Opasna roba koja se prevozi avionom uključuje oružje, municiju i eksplozive. Dragoceni predmeti koji se mogu poslati su umetničke kolekcije, zlatni poluge, novčane pločice i dijamanti. Ostali primeri specijalnog tereta su uzorci tkiva, organi i ljudski ostaci, žive životinje i roba sa kontrolisanom temperaturom. Kategorija živih životinja uključuje kućne ljubimce kao što su mačke i psi i divlje vrste poput nosoroga, leoparda, tigrova i delfina. Prevoze se i ovce, goveda i druga stoka. Osetljivi teret prevoze samo licencirani avio kompanije.

Neke aviokompanije prevoze i opremu za moto trke, pozorišnu i cirkusku opremu, helikoptere i čamce. Biološke supstance su vrsta specijalnog tereta na koji se primenjuju različiti propisi i zahtevi.

Vazdušni transport

Vazdušni transport biološke supstance i zahtevi za obeležavanje i pakovanje

Posebni propisi se primenjuju na biološke supstance kategorije B ili zarazne agense koji nisu sposobni da izazovu fatalna i po život opasna stanja i invalidnost kod životinja i ljudi. Biološke supstance se mogu isporučivati međunarodno i spadaju u Međunarodni specijalni program roba. Posebni zahtevi za pakovanje i obeležavanje važe pod ADR i IATA. Kada se predmeti isporučuju sa suvim ledom i spadaju u kategoriju B, primenjuju se posebni zahtevi za opis pošiljke, obeležavanje i pakovanje.

Pakovanje bioloških supstanci

Pakovanje ima nekoliko komponenti, uključujući spoljnu ambalažu, sekundarnu ambalažu koja ne propušta i primarnu posudu koja ne propušta. Na njemu se moraju nalaziti adresa i ime pošiljaoca i primaoca, kao i tekst Biološka supstanca, kategorija B. Predmeti koji su u tečnom obliku prolaze test razlike u pritisku i moraju biti praćeni IATA-ovom deklaracijom špeditera o opasnoj robi.

Zarazne supstance kategorije A u vazdušnom transportu

Zarazne supstance kategorije A razlikuju se po tome što agensi mogu da izazovu fatalne i po život opasne bolesti i invalidnost. Primeri takvih sredstava su Žuta groznica, virus zapadnog Nila, virus Variola i japanski encefalitis. Njima se dodeljuju imena i brojevi UN-a kao što su „zarazna supstanca koja pogađa samo životinje“ ili „zarazna supstanca koja utiče na ljude“. UN 2900, na primer, dodeljuje se na osnovu profesionalne procene, endemskih lokalnih uslova i simptoma i istorije bolesti izvorne životinje. Primeri zaraznih sredstava kategorije A uključuju kvrgavu bolest kože, slinavku i šap i virus afričke svinjske kuge.

Takvi uzorci se prikupljaju različitim metodama, uključujući bris tečnosti iz tkiva, komponente krvi i izlutrice, i šalju se radi prevencije i lečenja bolesti, istrage, dijagnoze i istraživanja. Agenti uključuju gljivice, parazite, rikecije, viruse i bakterije, čija pošiljka zahteva potpisan sporazum. Na etiketi moraju biti navedeni detalji kao što su nivo zarazne supstance, neto količina, UN broj, adresa i ime primaoca i pošiljaoca.

Ako tražite profesionalizam i zagarantovani kvalitet usluge, AKOT – All kind of transport Vam nudi najbolja rešenja za avio transport – brzo, pouzdano i sigurno.  Pošaljite nam Vaš zahtev za ponudu, a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku ili pozovite na direktno na broj +381 65 3777 293.

Author:

Leave A Comment

-->